Sut i arbed arian ar filiau cartref

Er gwaethaf bod cost biliau cartrefi yn parhau i godi ledled y DU, mae'n haws torri costau nag rydych yn meddwl. A gall yr aelwyd arferol arbed cannoedd o bunnoedd bob blwyddyn trwy ddilyn ein cynghorion.

Lleihau eich bil ffôn cartref a band eang

Mae llawer o gyflenwyr i’w cael ac mae'n hawdd torri eich biliau ffôn a band eang misol.

Dechreuwch trwy ddilyn yr awgrymiadau syml hyn:

 • ffoniwch eich cyflenwr a gofynnwch am bris gwell.
 • defnyddiwch wefan cymharu prisiau i ddod o hyd i gynnig rhatach.
 • parwch eich contract â'ch ffordd o fyw - er enghraifft, os ydych yn defnyddio llawer o ddata a chodir tâl ychwanegol arnoch pan fyddwch yn mynd drosodd, gallai cynnig â mwy o ddata fod yn rhatach.

Sicrhewch fil ffôn symudol rhatach

A yw eich contract ffôn symudol yn dod i ben? A ydych yn ceisio dod o hyd i'r ffordd rataf o gael y ffôn ddiweddaraf?

Dyma ychydig o awgrymiadau i gadw'ch biliau'n isel:

 • defnyddiwch offer ar-lein i ddadansoddi'ch biliau ac argymell contract
 • trafodwch gyda chyflenwyr - cofiwch mai chi sydd wrth y llyw
 • defnyddiwch wefannau cymharu prisiau i ddod o hyd i'r cynnig gorau i chi.

Torri cost eich bil dŵr

Mae’r bil dŵr blynyddol ar gyfartaledd yn agos at £400, yn ôl Water UK. Ac er na allwch newid cyflenwr dŵr, mae ffyrdd i arbed arian ar filiau.

Er enghraifft, gallech:

 • osod mesurydd dŵr am ddim
 • cael llai o faths a newid i gawodydd
 • newid i ben cawod mwy effeithlon.

Nwy a thrydan rhatach

Mae llawer o gyflenwyr ynni i’w cael sy’n cystadlu am gwsmeriaid. Felly mae'n amser da i gael cynnig rhatach.

Mae hefyd yn syniad da edrych ar rai awgrymiadau arbed ynni. Er enghraifft:

 • newid i daliadau Debyd Uniongyrchol misol i dorri'ch costau
 • trowch eich thermostat i lawr 1°C
 • ystyriwch newid ar y cyd – a yw'n werth chweil?

A ydych yn talu gormod o Dreth Cyngor?

Yn ôl MoneySavingExpert, mae hyd at 400,000 o gartrefi yn y band Treth Cyngor anghywir. Felly mae'n werth sicrhau nad ydych yn talu gormod.

Ni ddylai gymryd mwy na deng munud i ddarganfod. A gallech arbed cannoedd o bunnoedd a chael ad-daliad yn y pen draw.

Gwiriwch hefyd a ydych yn gymwys i gael gostyngiad o hyd at 50% oddi ar eich bil Treth Gyngor.

Lleihau cost gyrru a thrafnidiaeth gyhoeddus

P'un a ydych yn gyrru, neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n debyg bod costau teithio yn cyfrif am lawer o'ch gwariant misol.

Fodd bynnag, mae digon o ffyrdd o dorri costau teithio. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • dod o hyd i yswiriant car rhatach
 • prynu tanwydd rhatach
 • archebu tocynnau trên ymlaen llaw.

Talwch eich biliau mewn pryd

Gall ffioedd talu hwyr ddileu arbedion, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn talu'ch biliau mewn pryd.

Dyma rai awgrymiadau i helpu i aros ar ben eich biliau:

 • talu am filiau rheolaidd yn fisol trwy Debyd Uniongyrchol.
 • cadw gofnod o daliadau a chynllunio ymlaen llaw.
 • siarad â'r bobl y mae arnoch arian iddynt os ydych yn cael trafferth.

Darganfyddwch fwy

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.