Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Cymharu ffioedd a chostau cyfrifon banc

Gallwn eich helpu chi i wirio ffioedd a thaliadau ar gyfer eich cyfrif banc neu gymharu ffioedd a thaliadau ar draws ystod o gyfrifon banc a elwir yn gyfrifon talu.

Bydd cyfrifon talu yn caniatáu i chi adneuo incwm, codi arian parod, a gwneud taliadau am bethau megis biliau a rhent. Mae hyn yn cynnwys cyfrifon cyfredol safonol, cyfrifon banc sylfaenol di-dâl a rhai cyfrifon e-arian. Nid ydynt yn cynnwys cyfrifon cynilo na cherdyn credyd.

Dim ond rhai o’r pethau y dylech chi eu hystyried yw ffioedd a thaliadau wrth ddewis y cyfrif banc cywir i chi. Er mwyn cymharu cyfraddau llog, sgorau gwasanaeth i gwsmeriaid a chymhellion, rydym yn argymell eich bod chi’n ymweld ag ystod o wahanol safleoedd cymharu.

Rydym wedi casglu gwybodaeth am daliadau a ffioedd cyfrifon banc o fwyafrif y farchnad. Byddwn yn ychwanegu mwy ond byddwch yn ymwybodol nid yw’r offeryn hwn yn cynnwys pob cyfrif a allai fod ar gael. Os bydd unrhyw ran o’r wybodaeth yn ymddangos yn anghywir neu os oes yna gyfrif y byddech yn disgwyl ei weld yma ond sydd ar goll gadewch i ni wybod.

Sylwer: bydd trefn eich canlyniadau yn cael eu cyflwyno ar hap ac felly ni ddylid ystyried y drefn fel argymhelliad – bydd y cyfrif mwyaf addas yn dibynnu ar eich anghenion.

Yn edrych am gyfrif penodol? Pwyswch fysell “Ctrl” a’r fysell “F” ar yr un pryd (neu “Cmd” a bysell “F” ar Mac) i ddechrau chwilio’r dudalen.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.