Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ffurflen ymholiad arweiniad arian

Os oes gennych ymholiad ac mae'n well gennych beidio â ffonio neu sgwrsio, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Rydym yn anelu at ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Os yw'ch ymholiad yn gymhleth, efallai y byddai'n well ein ffonio fel y gallwn archwilio'ch sefyllfa â'n gilydd.

Mae ein llinellau ffôn ar agor

 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
 • Rydym ar gau ddydd Sadwrn, ddydd Sul a gwyliau banc

Mae manylion cyswllt llawn ar gael ar ein tudalen gyswllt

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei storio gennym. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod:

 • Byddwn yn prosesu eich data dim ond yn unol â Deddf Diogelu Data (2018) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR). 
 • Byddwn yn cysylltu â chi dim ond i ymateb i'ch ymholiad. 
 • Nid ydym byth yn gwerthu eich data personol. 
 • Byddwn yn casglu ac yn storio'r data rydych yn ei rannu â ni dim ond er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth wedi'i bersonoli i chi. 
 • Rydym yn trosglwyddo'ch data personol i drydydd parti dim ond â'ch caniatâd neu i fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol. 
 • Byddwn yn rhannu data fel na ellir eich adnabod dim ond ar sail anhysbys.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn darparu gwybodaeth bellach, ynghyd â'ch hawliau mewn perthynas â'r data sydd gennym amdanoch.

 

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.