Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012
Page 1 of 3
Blog
Popeth y mae angen i chi ei wybod am becyn cymorth costau byw'rllywodraeth i helpu gyda'ch biliau ynni Popeth y mae angen i chi ei wybod am becyn cymorth costau byw'rllywodraeth i helpu gyda'ch biliau ynni 26 May 2022

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi pecyn cymorth i helpu cartrefi sydd â biliau ynni cynyddol, gyda phob cartref yn cael o leiaf £400. Dyma beth mae'n ei olygu i chi.

Blog
 Agor cyfrif banc yn y DU neu gyfrif cymdeithas adeiladuos ydych yn dod o Wcráin   Agor cyfrif banc yn y DU neu gyfrif cymdeithas adeiladuos ydych yn dod o Wcráin 21 April 2022

Sut i agor cyfrif banc y DU neu gyfrif cymdeithas adeiladu os ydych yn dod o Wcráin

Blog
Datganiad Gwanwyn 2022 – yr hyn sydd angen i chi ei wybod Datganiad Gwanwyn 2022 – yr hyn sydd angen i chi ei wybod 23 March 2022

If you're wondering how your household finances are going to be affected over the coming months, find out what the government has announced in its Spring Statement 2022.

Blog
Beth i’w wneud os ydych yn poeni am eich biliau ynni ar ôl ycyhoeddiad cap ar brisiau’n codi Beth i’w wneud os ydych yn poeni am eich biliau ynni ar ôl ycyhoeddiad cap ar brisiau’n codi 03 February 2022

Os ydych chi'n pendroni sut effaith bydd ar eich cyllid dros y misoedd nesaf, darganfyddwch am y cynnydd yn y cap ar brisiau ynni Ofgem, ad-daliad biliau treth cyngor a chymorth arall gan lywodraeth y DU.

Blog
Sut wyf yn dod o hyd i’m hen bensiynau? Sut wyf yn dod o hyd i’m hen bensiynau? 28 October 2021

Os ydych wedi cael llawer o swyddi ac felly llawer o botiau pensiwn dros eich oes efallai eich bod wedi colli ychydig ar y ffordd. Gall HelpwrArian eich helpu i ddod o hyd iddynt.

Blog
Cyllideb Hydref ac Adolygiad Gwariant 2021 – beth rydych angen gwybod Cyllideb Hydref ac Adolygiad Gwariant 2021 – beth rydych angen gwybod 27 October 2021

Sut y bydd cyllid eich cartref yn cael ei effeithio dros y misoedd nesaf? Darganfyddwch beth mae'r llywodraeth wedi'i gyhoeddi yn ei Chyllideb Hydref 2021.

Blog
Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes a sut alla i wneud cais? Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes a sut alla i wneud cais? 14 October 2021

Gyda chodiadau mawr i filiau nwy a thrydan yn cael eu rhagweld y gaeaf hwn, mae'n werth darganfod a ydych chi'n gymwys i gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes lle gallwch arbed arian o’ch biliau ynni'r gaeaf.

Blog
Y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl Y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl 06 October 2021

Os ydych yn wynebu problemau gyda'ch cyllid, neu'ch iechyd meddwl, cofiwch nad ydych ar eich pen eich hun.

Blog
Pam nad yw gofyn am help yn arwydd o wendid Pam nad yw gofyn am help yn arwydd o wendid 01 October 2021

P'un a ydych wedi cael trafferth rheoli arian yn y gorffennol, neu na fu erioed yn rhywbeth y bu'n rhaid i chi ddelio ag ef, gall pryderon ariannol wneud gwahaniaeth i iechyd meddwl ac ni ddylid eu hanwybyddu.

Blog
HelpwrArian yn Gymraeg – y Cynllun Iaith Gymraeg HelpwrArian yn Gymraeg – y Cynllun Iaith Gymraeg 30 September 2021

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad Cynllun Iaith Gymraeg, gan gynnwys ei bwrpas a sut y gallwch ddweud eich dweud.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.