Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ailgyhoeddi ein herthyglau a fideos arweiniad a gwybodaeth

Gallwch ailgyhoeddi – a elwir hefyd yn syndiceiddio neu osod – ein herthyglau cyngor a gwybodaeth diduedd ar eich gwefan eich hun am ddim. Gallwch hefyd greu dolen iddo neu ei rannu pryd bynnag y mae ei angen arnoch.

 

Mae ein cynnwys yno i wneud dewisiadau arian a pensiwn eich cynulleidfa yn gliriach - p'un ai dyna'ch staff neu'ch cwsmeriaid. 

 

Mae yno i dorri trwy gymhlethdod eu cyllid, i egluro beth sydd angen iddynt ei wneud a sut y gallant ei wneud. Mae yno i'w rhoi mewn rheolaeth â chyngor diduedd sydd wedi'u cefnogi gan y llywodraeth ac i argymell cefnogaeth bellach y gellir ymddiried ynddo os oes ei angen arnynt.

 

Pan fyddwch yn syndiceiddio ein cynnwys ar eich gwefan, rydym yn sicrhau ei fod yn aros yn gyfredol. Gallwn hefyd eich cynghori ar y cynnwys mwyaf perthnasol o bob rhan o'n gwefan i weddu i'ch anghenion a'ch cynulleidfa.

 

Mae'r holl adnoddau hyn hefyd ar gael yn Gymraeg.

arrow icon

Sut i gael ein cynnwys ar eich gwefan

Erthyglau cyngor a gwybodaeth

Os hoffech ddefnyddio unrhyw un o'n herthyglau cyngor a gwybodaeth ar eich gwefan, ebyst neu fewnrwyd, ebostiwch ein tîm Partneriaethau yn uniongyrchol.

Byddwn yn gallu darparu cynnwys mewn unrhyw fformat porthiant gwe safonol neu byddwn yn gallu gweithio â chi i archwilio unrhyw ofynion gweithredu eraill.

Fideos

I osod fideo HelpwrArian ar eich gwefan drwy ddefnyddio YouTube:

 1. Ewch i'n sianel YouTube  a darganfyddwch y fideo rydych eisiau ei osod.
 2. Ar y dudalen fideo (o dan y fideo) mae botwm 'Rhannu’. Pan fyddwch yn clicio Rhannu, byddwch yn gweld yr opsiwn i 'embed'. O dan y cod gosod, gallwch ddewis maint y fideo fel bydd yn ymddangos ar eich tudalen.
 3. Yna copiwch y cod gosod a'i phastio i mewn i'ch tudalen we.
arrow icon
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.